trénink 4/5

se vzhledem k dlouhému volnu a malé účasti ruší. Náhradní program pro zájemce – Běh okolo rybníka.

Informace, rozpis:
Klub biatlonu-biatlonklubŘíčany, p.s.
pořádá v úterý 8. května 2018 v 10,00 hodin

XIV. ročník běhu kolem říčanského rybníka

Ústní přihlášky od 9,00 hodin do 9,45 hodin,
start v 10,00 hodin,
ukončení závodu v 11,30 hodin.

Kategorie:
Rodiče s dětmi 0 – 3 roky 500 m 2018-2015
Rodiče s dětmi 4 – 7 let 500 m 2014-2011
Žáci 8 – 12 let 1500 m 2010-2006
Žáci 13 – 15 let 1500 m 2005-2003
Dorost 16 – 18 let 1500 m 2002-2000
Ženy a muži 19 – 36 let 1500 m 1998-1982
Senioři 37 – 100 let 1500 m 1981-1918

Závod nebude pořadatelem pojištěn. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.

Občerstvení zajistí bistro Kačer.

Přijďte si zasportovat a ověřit si svoji fyzickou zdatnost.