Aftertrenink 28/2

se ruší, další bude až v březnu.